Geschiedenis & Heden

De EHBO-vereniging Stolwijk is opgericht op 8 november 1928. De vereniging was aanvankelijk aangesloten bij de Koninklijke EHBO. Na divers ongenoegen binnen de Koninklijke EHBO is de koepelorganisatie EHBO Nederland in 1992 in het leven geroepen. De EHBO-vereniging Stolwijk heeft zich toen bij EHBO Nederland aangesloten.

EHBO-vereniging Stolwijk is een zelfstandige vereniging, maar zij ontvangt waar nodig advies vanuit EHBO Nederland.

Op 1 januari 2019 telde onze vereniging 111 leden. De leden komen uit de hele Krimpenerwaard en ver daarbuiten. Wij groeien nog steeds, mede doordat we in 2018 reanimatiepartner van de Hartstichting zijn geworden. Mensen volgen bij ons een reanimatiecursus en daarna worden zij spontaan lid, zodat ze automatisch worden opgeroepen voor de jaarlijkse herhalingsles reanimatie met AED-gebruik.