ANBI

Organistaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of andere instelling die het algemeen belang dient. Deze organisaties hoeven geen schenkbelasting te betalen over je gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen ze geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Hieronder volgen de gegevens die gepubliceerd moeten worden vanwege de ANBI-erkenning:

 1. Naam van de instelling: zie artikel 1 statuten
 2. RSIN/fiscaalnummer : NL8041.52469B01
 3. Kamer van Koophandelnummer: 40464406
 4. Contactgegevens: secretariaat
 5. Doelstelling: zie artikel 3 statuten
 6. Beleidsplan
 7. Bestuur: zie artikel 8 statuten
 8. Namen van de bestuurders: voorzitter, secretaris en penningmeester
 9. Beloningsbeleid
 10. Huishoudelijk reglement
 11. Verslag uitgeoefende activiteiten: 2019 jaarverslag secretariaat
 12. Financiële verantwoording: 2019 verslag penningmeester